ןיימוד שופיח
.Linux םירתא ןוסחא
  Starter םירתא ןוסחא
  Mini רתא ןוסחא
  Regular םירתא ןוסחיא
  Midi רתא ןוסחיא
  Extra םירתא ןוסחא
 (ילאוטריו) המצוע ןוסחא

תונולחב םירתא ןוסחיא
  Mini םירתא חוריא
  Regular רתא חוריא
  Midi םירתא חוריא
  Extra רתא חוריא

םיידועיי םיתרש חוריא
הפוריאב םירתא חוריא
SSL הנפצה תוחתפמ

לארשי םירתא ןוסכיא
לארשי םיתרש חורא

ןיימוד

ראוד תונובשח תרדגה - םירתא ןוסחא

עליך לדעת את סיסמת הכניסה לאתר [ולא סיסמת חשבון הדאר] על מנת להיכנס.
במקום בו מצוין yourdomain.co.il ניתן לתת כל סיומת שהיא com .net .org. וכו'היכנס אל הכתובת הבאה: www.yourdomain.com/stats/
ומשם ל: E-mail setting


בטבלת POP accounts השניה מלמעלה יש למלא את הפרטים הבאים:
בעמודה השמאלית את השם שיופיע בכתובת לפני הסימן @.
בעמודה האמצעית את שם המשתמש, רצוי מאוד אותו השם שבעמודה השמאלית !.
בעמודה הימנית עליך לבחור לך סיסמה.


יש לאשר ע"י לחיצה על הכפתור Change


כעת עליך להגדיר את תוכנת הדאר שלך:

אם הנכם משתמשים ב Outlook Express הקישו כאן להגדרות הדואר.
אם הנכם משתמשים בNetscape Messenger הקישו כאן להגדרות הדואר.


| תודוא | רשק רוצ | תינכט הכימת | טנרטניאב הקילס | ילאוטריו תרש | םירתא תיינב | םירתא ןוסחא | ןיימוד | הנמזה
Copyright © 1997 - 2007 InterSpace LTD. Web Hosting All rights reserved.